Muranowska przy bramie getta Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Muranowska przy bramie getta
  • w getcie
  • dzieci, gestapo/żandarmeria, policja polska
  • Wejście do getta.