Muranowska Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Muranowska
  • 42
  • w getcie
  • życie prywatne / życie codzienne
  • kryjówka, mieszkaniowe
  • mieszkają Reicherowie po 09-42, w piwnicy - kryjówka

  • Reicher, Edward, W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

  • [63]