Marszałkowska Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Marszałkowska
 • 71
 • powstanie warszawskie
 • konspiracja
 • konspiracja polska, medyczne
 • szpital powstańczy

 • Reicher, Edward, W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

 • 131