Ludwiki Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Wola
  • Ludwiki
  • 1 m. 60
  • przed gettem, przed wojną
  • mieszkaniowe
  • Mieszkanie rodziny Bardach, przed wojną i na początku wojny.