Leszno Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Leszno
  • w getcie
  • działania Niemców
  • terror
  • Reicher pobity przez Niemców

  • Reicher, Edward, W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

  • 39