Leszno Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Leszno
  • powstanie warszawskie
  • mieszkaniowe, pomoc, praca, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, praca, z papierami aryjskimi
  • Mieszkanie Zbyszka i Ireny, u których zamieszkała Lusia Schwarzwald, Samek Schwarzwald i Krzysia. Mieszkanie było naprzeciwko getta.