Leszno Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Leszno
  • 80
  • szop Toebbensa
  • powstanie w getcie
  • działania Niemców
  • szopy, wysiedlenie
  • tu mieli się w czasie powstania zbierać ludzie, skąd szli na Umschlag

  • 131,136