Leszno Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Leszno
  • 76
  • schron Stefana Grajka
  • powstanie w getcie
  • społeczne
  • kryjówka, medycyna, medyczne, opór zbrojny
  • ukrywali się bojowcy z Poalej Syjon Smol, był tam szpital

  • 137,140,142