Leszno Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Leszno
  • 76
  • ostatnie piętro - pozycja grupy bojowej Gordonii
  • powstanie w getcie
  • społeczne
  • kryjówka, opór zbrojny
  • z drugiego piętra płonącego domu skakali bojowcy

  • 131