Leszno Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Leszno
  • 6
  • mieszkanie Dawida Nowodworskiego
  • w getcie
  • społeczne
  • konspiracja
  • prowadził tu nasłuch radiowy dla prasy podziemnej

  • 240