Leszno Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Leszno
  • 62
  • bunkier
  • powstanie w getcie
  • działania Niemców
  • kryjówka
  • odkryty pod koniec kwietnia 1943r. ludzie wywiezieni na Majdanek

  • Mirel, Jehuda, relacja 301-1242