Leszno Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Leszno
  • 56
  • powstanie w getcie, w getcie
  • społeczne
  • konspiracja, kryjówka
  • więzienie bojowców, schron podczas powstania

  • 127,140