Leszno Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Leszno
  • 31
  • budynek szkolny
  • w getcie
  • społeczne
  • nauczyciele, szkoły
  • przełożoną szkoły była Mira Szolcowa, odbywały się tu tajne komplety od 1940 roku, nauczanie w szkole - jawne i tajne -trwało do 1 akcji

  • Zajczykowa, Natalia, relacja 301-5562