Leszno Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Wola
  • Leszno
  • 13
  • w getcie, wysiedlenie
  • działania Niemców
  • medyczne, negativa, Niemcy, pogotowie
  • Mieściło się tutaj tzw. Czerwone Pogotowie, parawanowa organizacja Gestapo niemająca nic wspólnego z niesieniem pomocy.