Koszykowa Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Koszykowa
  • dwupokojowe mieszkanie na parterze
  • w mieszkaniu
  • pomoc
  • pomoc lokalowa
  • mieszka pani Maria, u niej ukrywają się Chaskielewiczowie od pocz. listopada 43 przez ponad trzy miesiące

  • 55