Giełdowa 20 Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Wola
  • Giełdowa 20
  • Mieszkanie Józefa i Kazimiery Arensów

  • Mieszkanie znajdowało się najprawdopodobniej na ul. Giełdowej 20 - według książki telefonicznej z 1942 r.
    http://genealogyindexer.org/frame/d668/16