Freta Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Stare Miasto
  • Freta
  • sztab AL
  • powstanie warszawskie
  • konspiracja
  • konspiracja polska
  • tu była Anna Lanota w czasie powstania warszawskiego

  • 140