Spoza Warszawy

  • NIE
  • Spoza Warszawy
  • Francja, obóz UNRRY, w Wild Placem
  • inna
  • po wojnie
  • pomoc
  • inna pomoc, pomoc od innej organizacji, poza Warszawą
  • Obóz UNRRY we Francji, gdzie po powstaniu warszawskim trafili Kazimierz Prasałek z żoną Zofią Braum