Franciszkańska Brak informacji

  • TAK
  • Franciszkańska
  • 40
  • administracyjne
  • Judenrat, adres
  • Mieszkał tu Maurycy Kopelowicz, który zalegał z płatnościami za gaz za okres do 1941-05-15.

  • Archiwum Państwowe Miasta Stołecznego Warszawy i Województwa Warszawskiego w Warszawie.

  • 41/S-3914