Foksal Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Foksal
  • Mieszkanie Janusza Minkiewicza i Jadwigi Gosławskiej
  • w mieszkaniu
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, znajomi
  • Felicja Wołkomińska przyjeżdża z Wilna do Warszawy, znajduje schronienie w mieszkaniu Janusza Minkiewicza.

  • str. 2