Felińskiego Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Żoliborz
 • Felińskiego
 • 6
 • Dom Leonii Gutowskiej
 • w mieszkaniu
 • powstanie w getcie, powstanie warszawskie
 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • antysemityzm, atmosfera, dzieci, gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, praca, z papierami aryjskimi, znajomi
 • Dom Leonii Gutowskiej, gdzie w 1943 dociera Irena Palenker.

 • Str. 44 – 46