Elektoralna Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Elektoralna
  • 14
  • przed gettem
  • społeczne
  • działacze, kuchnie ludowe, rzemieślnicy
  • Jedna z pierwszych i największych popularnych kuchni powstała w lokalu żydowskiego związku zawodowego stolarzy, który znajdował się pod wpływem Poalej Syjon- lewicy. Kuchnią tą kierowała Pola Elster. Kuchnia ta była jednocześnie klubem partyjnym i punktem spotkań towarzyszy i sympatyków, którzy w tym czasie przybywali z różnych stron Polski(Uciekinierzy).

  • str.56