Dzielna Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Dzielna
  • 67
  • wysiedlenie
  • społeczne
  • CENTOS, dzieci, opieka
  • Internat Centosu.

  • 93