Dworzec kolejowy Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • brak infromacji
  • Dworzec kolejowy
  • powstanie warszawskie
  • działania Niemców
  • atmosfera, z papierami aryjskimi
  • Romana Koplewicz trafia do pociągu wywożącego mieszkańców Warszawy. Myśli, że jest wieziona do obozu pracy. Jest tym przerażona.