Dworzec Główny Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Dworzec Główny
  • w getcie
  • życie prywatne/życie codzienne
  • bez papierów aryjskich, obcy człowiek, praca
  • 26 sierpnia 1941 Ita Klajman została zatrzymana przez funkcjonariusza policji kolejowej na dworcu głównym w Warszawie za nienoszenie opaski i nielegalny pobyt w dzielnicy aryjskiej.