Dobra Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Powiśle
  • Dobra
  • wysiedlenie
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
  • pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, z papierami aryjskimi, znajomi
  • Mieszkanie Weberów.