Dobra Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Powiśle
  • Dobra
  • w mieszkaniu
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, praca, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, dzieci, gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, praca, znajomi
  • Fela Dąbrowska zatrudnia Janinę Margules do opieki nad Andrzejem Sendykiem.

  • Str. 348