Cuga, koszary dla robotników, obcokrajowców Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Bielany
  • Cuga, koszary dla robotników, obcokrajowców
  • w mieszkaniu
  • mieszkaniowe, praca
  • kontakty z innymi Żydami, praca, znajomi
  • Na początku 1944 roku Wiera Baksztańska przeprowadza się wraz z matką na Bielany, do koszar robotniczych przy ul. Cuga.

  • 34