Ciepła Z Warszawy

 • TAK
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Ciepła
 • 13
 • gmachy policji polskiej
 • przed wojną
 • administracyjne
 • policja polska
 • przed wojną mieściła się tu Komenda Główna Policji Państwowej - Wydział IV

 • Czerniaków, Adam; Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 249