Chłodna Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Chłodna
  • wysiedlenie
  • praca
  • praca
  • Studio fotograficzne, w którym pracowała Irena Wajsbard po wyjściu z getta.