Chłodna Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Wola
 • Chłodna
 • 60
 • Mieszkanie kolejarzy Mamińskich
 • w mieszkaniu
 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, dzieci, gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, pomoc od Żydów, pomoc rzeczowa, z papierami aryjskimi
 • Władysław i Sabina Glocerowie przenoszą się z Wielkiej na Wolę.

 • str. 3