Chłodna Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Chłodna
  • 22
  • w mieszkaniu
  • mieszkaniowe
  • Rodzina Brandwajnów, w getcie, przeprowadziła się z Elektoralnej na ul. Chłodną. Ta ulica była zamieszkała przez bardziej zasobną część społeczeństwa.