Budzyń Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Budzyń
  • działania Niemców
  • poza Warszawą
  • Z Hrubieszowa Morris Grzymek trafia do obozu pracy w Budzyniu.