Bonifraterska Z Warszawy

 • TAK
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Bonifraterska
 • 11-13
 • szop Józefa Żyto
 • wysiedlenie
 • działania Niemców, gospodarcze
 • gospodarka, Niemcy, przedsiębiorcy, robotnicy, szopy, ulica, wysiedlenie
 • Żyto wydał szop w ręce SS w 1 połowie sierpnia 1942r. Pracowało ok. 200 osób

 • Sznejer, Dawid; relacja 301-2976