Biała Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Biała
  • między gettem a stroną aryjską
  • w getcie
  • administracyjne, społeczne
  • działalność, gospodarka, wyjście z getta, życie codzienne, życie prywatne
  • Sądy Grodzkie były, dzięki temu iż miały wejścia zarówno od strony aryjskiej jak i żydowskiej, miejscem, w którym spotykały się rozdzielone rodziny, a także załatwiano interesy.