Aleja Wojska Polskiego Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Żoliborz
  • Aleja Wojska Polskiego
  • powstanie warszawskie
  • Tu Autorkę zastaje wybuch Powstania Warszawskiego

  • 54