Al. 3 Maja Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Powiśle
  • Al. 3 Maja
  • nieznany
  • w mieszkaniu
  • działania Polaków, mieszkaniowe
  • pomoc lokalowa, znajomi
  • Mieszkanie Mieczysławy Ćwiklińskiej, gdzie przez jakiś czas mieszkała Janina Wolman po wyjściu z getta.