6 Sierpnia Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • 6 Sierpnia
  • 22 m 3
  • w mieszkaniu
  • powstanie w getcie, powstanie warszawskie
  • działania Polaków, pomoc
  • pomoc lokalowa
  • Jedno z mieszkań, którymi dysponował w czasie okupacji, Zbigniew Kalbarczyk. Ukrywał w nim Żydów.