6 Sierpnia Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • 6 Sierpnia
 • 15
 • Pensjonat dla Niemców
 • na powierzchni
 • administracyjne, działania Niemców, konspiracja, praca, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, gestapo/żandarmeria, inna pomoc, konspiracja polska, konspiracja żydowska, kontakty z innymi Żydami, pomoc od Żydów, pomoc rzeczowa, praca, znajomi
 • Działaczka Polskich Socjalistów, Maryla Werksztel, pracuje w pensjonacie dla gestapowców.

 • Str. 4 – 5