Plan 6: miejsca zamieszkania wybranych postaci getta