Given name: [pan] Family name: Weber

 • NO
 • Male
 • [pan]
 • Weber
 • No data
 • From Warsaw
 • Polish
 • Pochodził z Biłgoraja, pełnił tam funkcje państwowe. Potem przeniósł się z rodziną do Warszawy. Znał dobrze rodzinę Kaminerów z Biłgoraja, jego córka chodziła do szkoły razem z Reną Kaminer-Gliksman. Gdy Gliksmanowie i Pola Kaminer przyjechali w 1942 r. do Warszawy, przyszli do niego. Pan Weber pomógł im znaleźć mieszkanie, wyrobił też porządne aryjskie papiery. Jego żona jeździła do Biłgoraja po zostawione tam rzeczy Kaminerów.

 • deportation
 • Poles operations, help
 • long-lasting help, individual help , housing assistence , acquaintances