Relacja 302-259 w Archiwum ŻIH

 • Bronisław
 • Anlen
 • account/testimony
 • no
 • after the war
 • Polish
 • Relację spisano w 1967 roku.
  Bronisław Elkana Anlen, rocznik 1907, był technikiem dentystycznym, zaczął studia na Wolnej Wszechnicy Polskiej. Był w getcie, stracił tam żonę i córkę. W maju 1943 uciekł na aryjską stronę. W listopadzie 1943 po denuncjacji został uwięziony na Pawiaku. 31 lipca 1944 został przeniesiony do Gęsiówki, skąd 5 sierpnia został wyzwolony przez powstańców z batalionu „Zośka”. Brał udział w powstaniu warszawskim w służbie sanitarnej. Po upadku powstania ukrywał się w okolicach Warszawy. Anlen zmarł w 1984 roku.

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  secretary@jhi.pl
  www.jhi.pl