Relacja 301-5932 w Archiwum ŻIH

 • Edward; Edmund; Maciej
 • Chądzyński; Kosek; Daniel i inni
 • account/testimony
 • no
 • after the war
 • Polish
 • Relacja Edwarda Chądzyńskiego dotycząca sposobu zmieniania danych w Ewidencji Ludności w Ratuszu i w archiwum na Tamce. Autor wymienia nazwiska osób, które brały w tym udział i opisuje sposób działania osób zmieniających dane w Ratuszu i w archiwum ksiąg meldunkowych. Wymienia również współpracowników po stronie aryjskiej którzy dostarczali dokumenty, jeden punkt kontaktowy, na Miodowej.
  Relacja zawiera oświadczenia Haliny Bagińskiej, Bronisława Majewskiego, Jerzego Pytlakowskiego, Macieja Daniela i Zdzisława Gloriana-Starzewskiego o działalności Edwarda Chądzyńskiego w czasie okupacji.

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  secretary@jhi.pl
  www.jhi.pl