Relacja 301-5078; w Archiwum ŻIH

 • Ludwik
 • Dobrzański
 • account/testimony
 • no
 • after the war
 • Polish
 • Ludwik Dobrzański przyjeżdża z Katowic do Warszawy na początku wojny. Jest w getcie, pracuje w szopie Schultza. W 1943, w czasie powstania, zostaje postrzelony, koledzy pomagają mu wydostać się na aryjską stronę; ukrywa się na Stalowej. Zadenuncjowany, zostaje aresztowany i osadzony na Pawiaku. Przed rozstrzelaniem ratuje go znajomość niemieckiego; do sierpnia 1944 pracuje na Pawiaku jako tłumacz. Ucieka z transportu do Pruszkowa, ukrywa się w opuszczonym budynku w Piastowie. Relacja spisana w 1957 roku.

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  secretary@jhi.pl
  www.jhi.pl