Relacja 301-4888 w Archiwum ŻIH

 • Salomon
 • Niewiażski
 • received information, account/testimony
 • no
 • just after war
 • Polish
 • Oświadczenie autora, z 8.09.1947 r., dotyczące Stefana Słonimskiego i jego żony Łucji. Autor potwierdza, że Słonimscy opiekowali się nim i jego liczną rodziną. Od 19 lipca 1942 r. ukrywali ich w różnych swoich mieszkaniach. W Otwocku, Świdrze i Warszawie. Poza tym ukrywali również innych Żydów, m.in. adwokata Rotbalda i dziecko adwokata Stanisława Boraksa

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  secretary@jhi.pl
  www.jhi.pl