Żydów z dystryktu warszawskiego wysiedla się d...

  • YES
  • Żydów z dystryktu warszawskiego wysiedla się do getta

  • wiosna 41
  • wiosna 41
  • in the ghetto
  • administrative, German operations
  • refugees
  • 26