Zastanawialiśmy się poważnie nad ewentualności...

 • YES
 • Zastanawialiśmy się poważnie nad ewentualnością opuszczenia getta dopiero gdy rozpoczęła się akcja wysiedleńcza. Ale wówczas troska o bieżące ratowanie przed niebezpieczeństwem przesłaniała rozważania o ucieczce. Zdawaliśmy sobie sprawę z trudności związanych z wyjściem z getta rodziców, gdyż ze względu na wiek nie mogli włączyć się do kolumn robotników idących do pracy poza getto

 • deportation
 • private life / daily life
 • atmosphere, outposts, rescue attempts, escaping the ghetto, private life
 • 22
 • Related people:

  • Chaskielewicz Stefan

   High school finals in the Merchants’ Union of Warsaw Gymnasium (junior high school), tertiary education in Belgium,...

  • Chaskielewicz ojciec Unknown

   Before the war he was the head of branch of a Belgian photochemical industry plants GEVAERT in Poland and Gdansk; in...

  • Chaskielewicz Unknown

   the author's mother, 7 September 1942 Stefan illegaly put his mother on the list of bakers and in this way he saved...