Władysław Smólski od lipca 1942 roku niósł pom...

 • NO
 • Władysław Smólski od lipca 1942 roku niósł pomoc ukrywającym się po aryjskiej stronie Żydom, m.in. wyszukiwał dla nich mieszkania, kontaktował się z ludźmi wyrabiającymi nielegalnie papiery, ułatwiał wyjazdy na roboty do Niemiec, lokował w Zakładach dzieci żydowskie.

 • 1942-07-00
 • 1944-08-00
 • help
 • children, long-lasting help, housing assistence , sent to work in Germany, with Aryan documents
 • 1
 • Berman Adolf – autor relacji nr 301-6202, w której na podstawie opowiadań świadków – zarówno „podopiecznych”, jak i współpracujących z nim działaczy organizacyjnych opisał działalność Władysława Smólskiego.

 • Related people:

  • Smólski Władysław

   z zawodu literat; od lipca 1942 roku niósł pomoc ukrywającej się po aryjskiej stronie Żydom m.in. wyszukiwał dla nic...