Stolarze otrzymują podwójny obiad jako fachowc...

  • YES
  • Stolarze otrzymują podwójny obiad jako fachowcy. Ale czy nawet pół kg chleba dziennie, dwie wodniste zupy starczą na wyżywienie ich rodzin. Są jednak zadowoleni, większość robotników otrzymuje znacznie mniej

  • 1942-09-01
  • 1942-09-01
  • deportation
  • business
  • craftsmen, Shops
  • I 207