Stefan i Łucja Słonimscy ukrywali w mieszkaniu...

  • NO
  • Stefan i Łucja Słonimscy ukrywali w mieszkaniu w Świdrze przez jakiś czas liczną rodzinę Niewiażskich Jochela Dawida, Salomona, Szymona, Eugenię Braudo (z d. Niewiażska), Jakuba Braudo, Cecylię Asz (z d. Niewiażska), Michała Asza, Marię Zawadzką (z d. Niewiażska) i Adama Zawadzkiego. Do czasu, gdzy ich zadenucjowano i zjawili się szantażyści (dokładna data nie jest znana).

  • deportation
  • Poles operations, help
  • other help, contacts with other Jews , long-lasting help, housing assistence , outside of Warsaw, acquaintances